Hållbarhetspolicy

Tillsammans med Visit Dalarna har vi gjort en hållbarhetsanalys. Det är ett pågående projekt.  Några av våra mål är :
- Vi ska ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning.
- Vi försöker var en positiv kraft i lokalsamhället och samarbeta ofta och gärna med lokala aktörer, leverantörer och producenter.
- Vi ska alltid följa lagar och regler.
-  Vi ska alltid säkerställa goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
- Stå för ett gott värdskap.
- Göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
- Respektera lokala natur- och kulturvärden.






Miljöpolicy

Hotellets licens nr 30550353 
Vad är ett svanenmärkt hotell?
Ett svanenmärkt hotell tar sitt ansvar och klarar Svanenmärkningens hårda miljökrav. Hotellet måste klara vissa gränsvärden inom energi, vatten,  kemikalier och avfallsförbrukning/hantering. Allt från inköp till eget utbud granskas för sin miljöpåverkan.
Med vårt arbete vill vi visa att det är viktigt för oss att ständigt och aktivt arbeta för förbättringar i vårt miljöarbete och därmed kunna vara med och skapa en bättre renare miljö i framtiden. Genom vårt samarbete med Svanenmärkningen har vi fått tydliga riktlinjer och rutiner som har hjälpt oss att se över vårt miljöarbete och utveckla det vidare.
Målet: en minskad miljöpåverkan.
- Vi minskar vår energipåverkan bl. a. genom att byta till lågenergilampor.
- Vi har valt El med 100% förnybara energikällor.
- Vi väljer produkter med låg energiförbrukning.
- Vi byter succesivt till snålspolande toaletter, snålspolande kranar i handfat och dusch.
- Vid städning använder vi till stor del torra städmetoder med microfiberdukar. Där behovet finns av kemikalieförbrukning använder vi miljömärkta produkter.
- Vi minskar vårt avfall genom sortering. Vi ger även möjlighet till sortering för våra gäster på rummen och i konferenslokalerna.
- Till frukostbuffén köper vi in många ekologiska-, Fair Trade-produkter och lokalproducerat.
- Vid alla övriga inköp försöker vi i största möjliga mån köpa miljömärkta produkter och påverka våra leverantörer.
- I vår årliga handlingsplan sätter vi upp övriga delmål.
- Vi mäter regelbundet och dokumenterar gränsvärden.
- Vi engagerar och informerar vår personal om vårt miljöarbete och vad vi uppnått.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2021 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.