Vi är ett svanenmärkt hotell!
Ett Svanenmärkt hotell har tagit ett helhetsgrepp om sitt miljöarbete och klarat Svanens stränga krav. Verksamheten arbetar, med hjälp av Svanen, mot det hållbara samhället. Mer info

Hållbarhetspolicy
Tillsammans med Visit Dalarna har vi gjort en hållbarhetsanalys. Det är ett pågående projekt. 
Några av våra mål är :
- Vi ska ständigt utveckla vår verksamhet i hållbar riktning.
- Vi försöker var en positiv kraft i lokalsamhället och samarbeta ofta och gärna med lokala aktörer, leverantörer och producenter.
- Vi ska alltid följa lagar och regler.
-  Vi ska alltid säkerställa goda arbetsvillkor i den egna verksamheten och vid inköp.
- Stå för ett gott värdskap.
- Göra affärer enligt god affärssed och med hög affärsetik.
- Respektera lokala natur- och kulturvärden.

Vi bryr oss!
Under covid-19-pandemin har vi haft ett stort fokus på att förstärka och förbättra våra rutiner
kring städning och hygien ytterligare genom att lansera vårt ”We Care Clean-program”.
Each Best Western® branded hotel is independently owned and operated. © 2002-2023 Best Western International, Inc. All rights reserved.
Integritets och Cookie policy
Vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Vår hemsida använder cookies dels för att optimera hemsidans funktion och dels för att kunna läsa statistik. Genom att du besöker och använder vår hemsida eller dess tjänster förstår du och accepterar hur vi hanterar dina personuppgifter enligt vår integritetspolicy.